About this blog

This weblog is part of the OpenCourseWare project of Delft University of Technology. We will inform you about updates of OCW-website and other interesting things around OpenCourseWare.

OCW Consortium


Visit other Opencourseware sites from around the world.

Facebook

Open CourseWare Seminar, vrijdag 9 oktober 2009, TU Delft

In 2007 is de TU Delft onder de naam Open CourseWare (OCW) gestart met de publicatie van gratis beschikbare, online (multimediaal) onderwijsmateriaal. Op www.ocw.tudelft.nl zijn inmiddels 32 cursussen gepubliceerd en dit aantal blijft groeien. Daarnaast wordt ook een VO-portal ontwikkeld, waarop onder andere introductiecursussen zullen worden gepubliceerd, om aankomende studenten te ondersteunen bij het maken van een juiste studiekeuze. De TU Delft is lid van het internationale OCW Consortium, waaraan meer dan 200 (inter)nationale instellingen deelnemen. De deelnemende instellingen hebben alle tot doel om bij te dragen aan de ontwikkeling van open kennisorganisaties in wereldwijde netwerken en de kwaliteit van het modern hoger onderwijs vergroten, dankzij de toegenomen transparantie van het onderwijs.  Op 7 & 8 oktober komt de Board of Directors  van het OCW Consortium in Delft bijeen.  Aansluitend aan deze board meeting organiseert Bureau OpenER een Open CourseWare Seminar, waarop huidige en nieuwe ontwikkelingen binnen de TU Delft, maar ook binnen andere Nederlandse instellingen op het gebied van Open CourseWare zullen worden gepresenteerd. De aanwezigheid van de Board of Directors, een presentatie verzorgd door de Directeur van het OCW Consortium en enkele internationale gasten geven het Seminar bovendien een internationaal tintje. Dus als u geïnteresseerd bent in Open CourseWare en meer wilt weten over de huidige stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen in binnen- en buitenland, reserveer dan nu in uw agenda: Open CourseWare Seminar, vrijdag 9 oktober 2009, TU Delft. U kunt zich alvast opgeven, door een e-mail te sturen naar ocw@tudelft.nl. Op dit moment wordt hard aan het programma en de verdere invulling van het Seminar gewerkt. Meer informatie over het Seminar volgt.  Contact:TU Delft Bureau OpenEREducation and Student AffairsE-mail: OCW@TUDelft.nl;  http://ocw.tudelft.nl

Be Sociable, Share!

    Comments are closed.

    © 2011 TU Delft