About this blog

This weblog is part of the OpenCourseWare project of Delft University of Technology. We will inform you about updates of OCW-website and other interesting things around OpenCourseWare.

OCW Consortium


Visit other Opencourseware sites from around the world.

Facebook

Surf Onderwijsdagen

Op dinsdag 9 en woensdag 10 november hebben de SURF Onderwijsdagen plaatsgevonden. Op beide dagen heeft het TU Delft OpenER team presentaties verzorgd over TU Delft OpenCourseWare.

"Wat kan OpenCourseWare u opleveren?!"
Op dinsdag 9 november hebben Sofia Dopper (projectleider OpenCourseWare Tu Delft) en Martijn Ouwehand (TU Delft Bureau OpenER) gepresenteerd wat OpenCourseWare docenten kan opleveren, gesteund door praktijkervaringen van onze eigen docenten. 

"Open leermiddelen: Waarom geeft een universiteit onderwijsmateriaal weg?"
Op woensdag 10 november heeft Anka Mulder (Directeur Onderwijs & Studentenzaken) gepresenteerd wat OpenCourseWare de TU Delft als instelling heeft opgeleverd – en wat voor andere instellingen dus ook motieven kunnen zijn om onderwijsmateriaal als OpenCourseWare en andere open leermiddelen te publiceren.

In beide presentaties werd enthousiast gereageerd door het aanwezige publiek. We hoepn dan ook  dat andere instellingen snel zullen volgen met de publicatie van open leermiddelen!

Be Sociable, Share!

    Comments are closed.

    © 2011 TU Delft