About this blog

This weblog is part of the OpenCourseWare project of Delft University of Technology. We will inform you about updates of OCW-website and other interesting things around OpenCourseWare.

OCW Consortium


Visit other Opencourseware sites from around the world.

Facebook

Posted in February 2011

New course added: Geo-Information Technology for Crisis Management

TU Delft OpenCourseWare Published a new Master course of Geomatics: Geo-Information Technology for Crisis Management.

Geo-information  has proven to be extremely helpful in many aspects of risk and disaster management: locational and situational awareness, monitoring of hazards, damage detection, sharing of information, defining vulnerability areas, etc. This course aims to provide knowledge on risk and disaster management activities, demonstrate use of geo-information technologies in emergency response, outline current challenges and motivate young geo-specialist to seek for advanced solutions.

The course is organised as lectures and practicals.  The practicals will be in the form of  group assignments. Some excursions and guest lectures will be organised as well.
  

 

Nieuwe Cursus: Algoritmiek

Vorige week is een nieuwe Bachelorcursus gepubliceerd. Het vak ‘Algoritmiek‘ maakt onderdeel uit van de leerlijn ‘Theorie en Algoritmiek‘ van de Bacheloropleiding Technische Informatica. Uit deze leerlijn volgen binnenkort nog meer vakken op http://ocw.tudelft.nl  

Het vak wordt deels in het Nederlands en deels in het Engels aangeboden. Een korte beschrijving:

This course treats various methods to design and analyze datastructures and algorithms for a wide range of problems. The most important new datastructure treated is the graph, and the general methods introduced are: greedy algorithms, divide and conquer, dynamic programming and network flow algorithms. These general methods are explained by a number of concrete examples, such as simple scheduling algorithms, Dijkstra, Ford-Fulkerson, minimum spanning tree, closest-pair-of-points, knapsack, and Bellman-Ford. Throughout this course there is significant attention to proving the correctness of the discussed algorithms. All material for this course is in English. The recorded lectures, however, are in Dutch.

De promotievideo geeft een beeld van de Bacheloropleiding Technische Informatica:

YouTube Preview Image

Open Educational Resources: wat komt er zoal bij kijken?

Dinsdag 15 maart organiseert SURF Academy een Seminar over Open Educational resources (OER). Dit Seminar is gratis en vindt plaats in de TU Delft Library (de Blauwe Zaal). Het Seminar biedt in 1 dag een introductie op diverse aspecten waar je mee te maken krijgt bij het opstarten van een OER initiatief (het aanbieden van Open Leermiddelen).

Voor het hoger onderwijs is een enorme diversiteit aan leermaterialen beschikbaar: van presentaties tot complete cursussen, van films tot web lectures en van collegedictaten tot toetsen. Nationaal en internationaal delen steeds meer onderwijsinstellingen hun leermaterialen via internet. Deze leermaterialen, die vrijelijk beschikbaar worden gesteld en publiekelijk toegankelijk zijn via het Internet, worden Open Educational Resources (OER) of (in het Nederlands) open leermaterialen genoemd.

  • Tijdens het seminar Open Educational Resources wordt ingegaan op onderwerpen als:
  • Wat verstaan we onder open leermaterialen?
  • Waarom kiest een onderwijsinstelling ervoor haar leermaterialen vrij aan te bieden?
  • Het produceren van open leermaterialen: wat komt er bij kijken?
  • Waar vind ik open leermaterialen en hoe kan ik die beoordelen?

Geef je op via een e-mail naar info@SURF.nl

Op basis van dit introducerende seminar zullen later in dit jaar SURF Academies worden georganiseerd, waarin dieper in wordt gegaan op enkele deelaspecten. Te denken valt bijvoorbeeld aan het omgaan met auteursrecht bij het produceren van OER. Kom langs en laat vooral weten waar jij of jouw afdeling/instelling behoefte aan heeft!

De SURF Special Interest Group Open Educational Resources (SURF SIG OER) gaat zich dit jaar inzetten om het de ontwikkeling van OER-initiatieven binnen het Nederlands Hoger Onderwijs te stimuleren. We zijn dan ook benieuwd naar jouw wensen, opmerkingen en input op allerlei vlakken. Word daarom lid van de LinkedIn ‘Special Interest Group: Open Educational Resources’ en laat van je horen!

© 2011 TU Delft