About this blog

This weblog is part of the OpenCourseWare project of Delft University of Technology. We will inform you about updates of OCW-website and other interesting things around OpenCourseWare.

OCW Consortium


Visit other Opencourseware sites from around the world.

Facebook

50ste cursus: Introductiecursus Technische Bestuurskunde

Deze week plaatst de TU Delft haar vijftigste cursus integraal online. De vijftigste cursus is de eerste in een reeks waarbij de universiteit van alle Bacheloropleidingen een cursus als OpenCourseWare publiceert om aankomende studenten een realistisch beeld te geven van de opleidingen. De TU Delft wil ze daarmee helpen om een opleiding te kiezen die goed bij ze past. 

TU Delft OpenCourseWare heeft een nieuwe bachelorcursus gepubliceerd, namelijk de Introductiecursus Technische Bestuurskunde. Deze cursus is nieuw ten opzichte van het overige aanbod, dat voornamelijk bestaat uit het onderwijsmateriaal van volledige (master)vakken.

De introductiecursus biedt aankomende studenten een goede voorbereiding op een Bacheloropleiding Technische Bestuurskunde. De cursus biedt een realistisch beeld van wat je van de opleiding kunt verwachten en bestaat uit opnames van enkele eerste colleges uit verschillende vakken (zoals Technische Bestuurskund, Wiskune, Economie en Recht). Daarbij vind je ook cases om de theorie die in het college is behandelt, direct toe te passen op te praktijk.

Ben je goed in wiskunde en andere exacte vakken, maar ook breed geïnteresseerd in vakken als economie, bestuur, management en recht? Ben je onderzoekend, praktijkgericht, maatschappelijk betrokken en ondernemend? Dan is de opleiding Technische Bestuurskunde iets voor jou.

Bij Technische Bestuurskunde krijg je zowel vakken uit de technische en exacte wetenschappen als vakken uit de sociale en managementwetenschappen. De kennis uit deze vakken wordt vaak toegepast in projecten. Daar wordt de theorie uit de verschillende vakken geïntegreerd in praktijkgevallen.
Leeswijzer

Deze introductiemodule biedt een weergave van de introductieweek van Technische Bestuurskunde. In deze week worden colleges over vier verschillende vakgebieden gegeven. Die colleges kun je in deze introductiemodule terugvinden, met daarbij steeds een casus (praktijkvoorbeeld), waaraan je tijdens de introductiemodule werkt. Soms vind je hier uitwerkingen, soms niet. Bijvoorbeeld omdat de casus geen eenduidige uitwerking kent. Door de opnamen van de colleges te bekijken en de cases uit te werken, kun je je een beeld vormen van de opleiding. Bekijk de introductiecursus op de TU Delft OpenCourseWare website.
YouTube Preview Image  

Met deze introductiecursus is het startschot gegeven om het Bacheloronderwijs op realistische wijze in beeld te brengen. Het voornemen is om met behulp van het publiceren van onderwijsmateriaal als OpenCourseWare van iedere Bacheloropleiding van de TU Delft een realistische afspiegeling te bieden.

Be Sociable, Share!

    Comments are closed.

    © 2011 TU Delft