About this blog

This weblog is part of the OpenCourseWare project of Delft University of Technology. We will inform you about updates of OCW-website and other interesting things around OpenCourseWare.

OCW Consortium


Visit other Opencourseware sites from around the world.

Facebook

Nieuwe cursus: Redeneren en Logica (Dutch)

Redeneren en Logica is de tweede Bachelorcursus uit de leerlijn Theorie en Algoritmiek binnen de Bacheloropleiding Technische Informatica.

Het vak Redeneren en Logica gaat over redeneringen en hun geldigheid. In dit vak bestuderen we een viertal hoofdonderwerpen.

Allereerst bespreken we een aantal bewijstechnieken waarmee we bewijzen voor eenvoudige stellingen kunnen geven, bijvoorbeeld over deelbaarheid van gehele getallen. Voorbeelden van zulke bewijstechnieken zijn: bewijs uit het ongerijmde, met gevalsonderscheid, en van contrapositie.

Als tweede onderwerp introduceren we de propositielogica, een kunstmatige taal waarin we eenvoudige redeneringen kunnen uitdrukken. Omdat het een kunstmatige taal is, kunnen we het onderzoeken van de geldigheid van zulke redeneringen formaliseren. We behandelen een aantal methoden om die geldigheid vast te stellen, bijvoorbeeld waarheidstafels, de boommethode, en resolutie. Daarnaast besteden we aandacht aan Fitch, een formeel systeem om bewijzen in uit te drukken.

Het derde hoofdonderwerp betreft verzamelingenleer, een formalisme waarop (in principe) alle wiskunde is opgebouwd. We behandelen relaties tussen en operaties op verzamelingen, en leren eenvoudige stellingen over verzamelingen te bewijzen. De verzamelingenleer is niet alleen op zichzelf een belangrijk onderwerp om kennis over te hebben in een exacte wetenschap als de informatica, maar is ook belangrijk om uitdrukkingen in de predicatenlogica van een waarde te voorzien. Deze predicatenlogica, het vierde hoofdonderwerp, is een rijkere kunstmatige taal dan de propositielogica, waarin we uitgebreidere redeneringen kunnen uitdrukken dan in de propositielogica. Ook hier bespreken we een aantal methoden om de geldigheid van zulke uitdrukkingen te onderzoeken, zoals de boommethode en resolutie.

Tenslotte behandelen we de programmeertaal Prolog, waarmee automatisch beweringen op geldigheid kunnen worden onderzocht, en zien we hoe we dit principe kunnen gebruiken om bruikbare programma’s te schrijven.

Be Sociable, Share!

    Comments are closed.

    © 2011 TU Delft