About this blog

This weblog is part of the OpenCourseWare project of Delft University of Technology. We will inform you about updates of OCW-website and other interesting things around OpenCourseWare.

OCW Consortium


Visit other Opencourseware sites from around the world.

Facebook

Nieuwe Cursus: Instaptoets Wiskunde

TU Delft OpenCourseWare heeft een nieuwe cursus gepubliceerd: Instaptoets Wiskunde.

"Parate kennis en algebraïsche vaardigheden die onderdeel uitmaken van het Vwo wiskunde B-examenprogramma worden opgefrist. Hierbij moet gedacht worden aan het handig manipuleren van goniometrische formules, bewerkingen met logaritmen, toepassen van de kettingregel, primitiveren, oplossen van vergelijkingen, enzovoorts."

http://ocw.tudelft.nl/courses/technische-wiskunde/instaptoets-wiskunde/course-home/

Be Sociable, Share!

    Comments are closed.

    ┬ę 2011 TU Delft