About this blog

This weblog is part of the OpenCourseWare project of Delft University of Technology. We will inform you about updates of OCW-website and other interesting things around OpenCourseWare.

OCW Consortium


Visit other Opencourseware sites from around the world.

Facebook

Posted in September 2011

Nieuwe cursus gepubliceerd: Hydromechanica 1, een bachelorcursus Maritieme Techniek

http://ocw.tudelft.nl/courses/bachelor-maritieme-techniek/hydromechanica-1/course-home/

Dit college is het eerste college van de bachelor Maritieme Techniek. 

 

In dit college wordt een introductie gegeven van een groot aantal facetten van de scheepshydromechanica en hun onderlinge samenhang zoals die later in de studie meer als geisoleerde onderwerpen aan bod komen. Behandeld worden: de hydrostatica, de geometrie beschrijving van het schip, inleiding lijnenplan, het begrip stabiliteit, de stabiliteit van drijvende lichamen, eenvoudige stabiliteit berekening bij kleine helling hoeken, de weerstand van lichamen onder water en aan het oppervlak, eenvoudige weerstand benaderings methoden voor schepen, de model wetten in de hydromechanica, de extrapolatie methode van Froude, de lift van een vleugel, de vleugel karakteristieken, de toepassing hiervan bij voortstuwing en bij scheepsschroeven, de schroef karakteristieken en een eenvoudige schroef berekening, en tenslotte de fysica van het zeilen en zeilvoortstuwing.

Column by Anka Mulder in Educause Review

In this month edition Anka Mulder has written an column about Open Educational Resources and the Role of the University:

Open Educational Resources (OER) have become an unstoppable development
since MIT started publishing educational resources online as
OpenCourseWare (OCW) in 2001. Four years ago, the OCW Consortium (http://www.ocwconsortium.org/)
was founded, and more that 250 institutions have since joined. The OCW
Consortium is the largest international OER organization, but there are
many other OER initiatives and organizations. At present, hundreds of
higher education institutions worldwide produce, reuse, and remix
educational materials. The fact that educational content is becoming
more widely available—free and online—leads to the question: What role
will colleges and universities play in the future? Some in higher
education fear that when institutions “give away” their content, the
only added value they have left is certification, turning colleges and
universities from institutions of knowledge into educational
certification factories.

 

Weer een nieuwe cursus uit het bachelorprogramma Electrical Engineering: Elektronische signaalbewerking II

Deze week is er weer een nieuwe cursus van Wouter Serdijn bij TU Delft OpenCourseWare gepubliceerd: Elektronische signaalbewerking II

http://http://ocw.tudelft.nl/courses/electrical-engineering/elektronische-signaalbewerking-ii/course-home/

Vakinhoud: elektronische signaalbewerking II behandelt gesampeld-analoge en vooral continue-tijd analoge circuits en systemen.
neurosimulator

Leerdoelen: na het behalen van dit vak kan de student:
1. filter-overdrachtsfuncties middels state-space synthese afbeelden op filter-topologieen, deze optimaliseren m.b.t. dynamisch bereik en gevoeligheid voor componenten-variaties en realiseren met behulp van integratoren;
2. circuits voor integratoren, analoge filters, continue-tijd filters, en nullors (operationele versterkers) ontwerpen en effecten ten gevolge van niet-ideale componenten en aliasing analyseren

TU Delft OpenCourseWare User Survey

Survey buttonEarlier this year we conducted a user survey on TU Delft OpenCourseWare.
We wanted to know more about the visitors of our website and what they
thought about it. We also would like to see what we should improve. The 4
research questions were:

  • Who are the users of ocw.tudelft.nl?
  • For what purpose do they visit the website?
  • How satisfied are they with the OCW content and website?
  • What should be improved, according to our users?

We
created a online survey, which was advertised with a banner on our
website. We didn’t tell (via social media) anyone that we were
conducting a survey.We are satisfied with the results and we are working
on the actions that we conducted from the results. In the slideshare
below you can find the results.

Seminar Open Educational Resouces en auteursrechten voor docenten en medewerkers in het hoger onderwijs

30 september 2011 wordt er een Seminar gehouden over Open Educational Resources en auteursrechten. Het seminar is bedoeld voor docenten en medewerkers in het hoger onderwijs die betrokken zijn bij de ontwikkeling en het (her)gebruik ervan in het onderwijs. Er kan ingeschreven worden tot 15 september.

url: http://www.surf-academy.nl/programma/event/?id=407

seminar

Steeds meer Nederlandse universiteiten en hogescholen bieden hun leermaterialen online en vrij toegankelijk aan voor studenten en docenten. Deze leermaterialen variëren van weblectures tot e-books en complete open cursussen. Om deze leermaterialen te kunnen delen met de rest van de wereld voor (her)gebruik moeten ze ‘open’ worden gemaakt door ze onder een open licentie te publiceren.

Tijdens het seminar Open Educational Resources en auteursrechten, dat plaatsvindt op 30 september 2011, ligt de focus op de juridische vraagstukken rond open leermaterialen. SURF organiseert het seminar in samenwerking met Creative Commons Nederland en de Special Interest Group Open Educational Resources.

Aan de hand van lezingen, praktijkvoorbeelden en eigen casussen krijgt u inzicht in licenties en auteursrechtelijke kwesties, zoals:
• Auteursrechten in relatie tot het onderwijs en het (her)gebruik van open leermaterialen.
• Creative Commons licenties en andere vormen van open content licenties.
• Werken met open content in het onderwijs.
• Hoe ga je als docent en als onderwijsinstelling om met informatie over auteursrechten?
Naast theorie is er ook ruimte voor door deelnemers ingebrachte casussen en vragen uit de onderwijspraktijk.

Aan het eind van de dag kunt u uitleggen welke (on)mogelijkheden het auteursrecht biedt voor het openbaar publiceren van leermaterialen en het (her)gebruik ervan in het onderwijs.

Nieuwe cursus uit het bachelorprogramma Electrical Engineering: Lineaire Schakelingen gepubliceerd.

De eerste cursus uit het bachelorprogramma Electrical Engineering is gepubliceerd: Lineaire Schakelingen.

http://ocw.tudelft.nl/courses/electrical-engineering/lineaire-schakelingen/course-home/

Dit vak gaat over het berekenen van spanningen, stromen en vermogens in elektrische circuits met bronnen, weerstanden, spoelen en condensatoren. In het eerste deel worden de componenten geïntroduceerd en de basisberekeningsmethoden aangeleerd. In het tweede deel worden de technieken uit het eerste deel toegepast op tweede-orde circuits, circuits met sinusvormige spanningen en stromen, magnetisch gekoppelde circuits en vermogenscircuits. Verder is er veel aandacht voor filters, frequentieresponsies, tweepoorten en de Laplace transformatie.mobile phone

© 2011 TU Delft