About this blog

This weblog is part of the OpenCourseWare project of Delft University of Technology. We will inform you about updates of OCW-website and other interesting things around OpenCourseWare.

OCW Consortium


Visit other Opencourseware sites from around the world.

Facebook

Nieuwe cursus uit het bachelorprogramma Electrical Engineering: Lineaire Schakelingen gepubliceerd.

De eerste cursus uit het bachelorprogramma Electrical Engineering is gepubliceerd: Lineaire Schakelingen.

http://ocw.tudelft.nl/courses/electrical-engineering/lineaire-schakelingen/course-home/

Dit vak gaat over het berekenen van spanningen, stromen en vermogens in elektrische circuits met bronnen, weerstanden, spoelen en condensatoren. In het eerste deel worden de componenten geïntroduceerd en de basisberekeningsmethoden aangeleerd. In het tweede deel worden de technieken uit het eerste deel toegepast op tweede-orde circuits, circuits met sinusvormige spanningen en stromen, magnetisch gekoppelde circuits en vermogenscircuits. Verder is er veel aandacht voor filters, frequentieresponsies, tweepoorten en de Laplace transformatie.mobile phone

Be Sociable, Share!

    Comments are closed.

    ┬ę 2011 TU Delft