About this blog

This weblog is part of the OpenCourseWare project of Delft University of Technology. We will inform you about updates of OCW-website and other interesting things around OpenCourseWare.

OCW Consortium


Visit other Opencourseware sites from around the world.

Facebook

Nieuwe cursus gepubliceerd: Hydromechanica 1, een bachelorcursus Maritieme Techniek

http://ocw.tudelft.nl/courses/bachelor-maritieme-techniek/hydromechanica-1/course-home/

Dit college is het eerste college van de bachelor Maritieme Techniek. 

 

In dit college wordt een introductie gegeven van een groot aantal facetten van de scheepshydromechanica en hun onderlinge samenhang zoals die later in de studie meer als geisoleerde onderwerpen aan bod komen. Behandeld worden: de hydrostatica, de geometrie beschrijving van het schip, inleiding lijnenplan, het begrip stabiliteit, de stabiliteit van drijvende lichamen, eenvoudige stabiliteit berekening bij kleine helling hoeken, de weerstand van lichamen onder water en aan het oppervlak, eenvoudige weerstand benaderings methoden voor schepen, de model wetten in de hydromechanica, de extrapolatie methode van Froude, de lift van een vleugel, de vleugel karakteristieken, de toepassing hiervan bij voortstuwing en bij scheepsschroeven, de schroef karakteristieken en een eenvoudige schroef berekening, en tenslotte de fysica van het zeilen en zeilvoortstuwing.

Be Sociable, Share!

    Comments are closed.

    © 2011 TU Delft