About this blog

This weblog is part of the OpenCourseWare project of Delft University of Technology. We will inform you about updates of OCW-website and other interesting things around OpenCourseWare.

OCW Consortium


Visit other Opencourseware sites from around the world.

Facebook

Posted in January 2012

Nieuwe cursus uit het bachelorprogramma Werktuigbouwkunde gepubliceerd: Thermodynamica 1

Thermodynamica 1 is een cursus waarin een introductie wordt gegeven in de theorie van de Thermodynamica, een van de fundamentele werktuigbouwkunde vakken.
url: http://ocw.tudelft.nl/courses/bachelor-werktuigbouwkunde/thermodynamica1/course-home/

De Thermodynamica behandelt energie vraagstukken en relaties tussen de eigenschappen van materialen. In dit college wordt voor een ingenieurs aanpak van de Thermodynamica gekozen: onderwerp van studie zijn systemen en hun interactie met de omgeving. Naast gesloten systemen krijgen open systemen veel aandacht. Thermodynamica wordt, in combinatie met stromingsleer en warmte- en stofoverdracht, ingezet om bijvoorbeeld automotoren, turbines, compressoren, pompen, elektriciteit opwekkinginstallaties, cryogenische-, koel- en klimaat-installaties en duurzame energieconversie installaties te analyseren en ontwerpen. De beginselen van de Thermodynamica maken het mogelijk om de ontwerpen van energie gerelateerde werktuigbouwkundige apparaten en systemen te optimaliseren voor het betreffende doel.

Sinds vorige week is er een nieuwe cursus gepubliceerd op de website van TU Delft OpenCourseWare: Optimaliseren in Netwerken

De cursus Optimaliseren in Netwerken: http://ocw.tudelft.nl/courses/technische-wiskunde/optimaliseren-in-netwerken/course-home/
bestaat uit lesmodules voor de bovenbouw Havo en vwo.

Dat er in Delft is gekozen voor Optimaliseren in netwerken heeft een aantal redenen. Dit onderwerp kan eenvoudig geïntroduceerd worden bij leerlingen in 4 vwo omdat geen wiskundige voorkennis van de bovenbouw nodig is en het kent voldoende mogelijkheden voor verdieping om ook voor 5 en 6 vwo interessant te zijn. 

Optimaliseren in netwerken bevat een aantal onderdelen die onafhankelijk van elkaar behandeld kunnen worden. Het gebied is rijk aan toepassingen en ook zeker doorstroomrelevant – het maakt deel uit van diverse opleidingen (zoals werktuigbouwkunde en technische wiskunde) in Delft – en het biedt de leerling een aardig inkijkje in wat wiskunde in het hoger onderwijs zou kunnen inhouden. Bovendien weet de Delftse kerngroep zich gesteund door de onderzoeksgroep Optimaliseren van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica.

Inhoud van de modules

Als uitgangspunt diende een drietal teksten: het boek uit de Epsilonreeks “Operationele Analyse” van Henk Tijms, het Delftse collegedictaat “Optimaliseren in netwerken” van Kees Roos en het Amerikaanse studieboek “Introduction to Operations Research” van Hillier en Lieberman. Op advies van vakdeskundigen van de TU heeft de kerngroep een aantal optimaliseringsproblemen uitgekozen die elk met een eigen, specifiek op het betreffende probleem toegesneden methode opgelost kunnen worden. Lineair programmeren als aanpak voor een grotere klasse van optimaliseringsproblemen wordt bewaard voor een practicum voor vwo-leerlingen aan de TU, waarop we hieronder terugkomen. Door in de modules de aandacht op de specifieke methoden te richten, kan een een breed scala aan algoritmen de revue passeren. Op deze manier wordt zowel de beoogde onderlinge onafhankelijkheid van de modules als de gewenste variatie in moeilijkheid bereikt.

 

TU Delft 170th anniversary: It’s all about Water


The theme of this jubilee year 2012 is Water. Throughout its history, TU Delft has had a close association with water, ranging from safety and health aspects to charting all kinds of water flows at a local and global level. At HTTP://Ocw.tudelft.nl/water you’ll find courses in which water plays a significant role! Watch out for new Water courses to be published at http://ocw.tudelft.nl

Workshop Open content licensing for educators

Open content licensing for educators is a free online
workshop designed for educators and students who want to learn more
about open education resources, copyright, and creative commons
licenses.

PosterThe course materials were developed as a collaborative project by volunteers from the OER Foundation, WikiEducator, the OpenCourseWare Consortium and Creative Commons
with funding support from UNESCO. The course will provide prerequisite
knowledge required by educators to legally remix open education
materials and help institutions to take informed decisions about open
content licenses.

The workshop is scheduled for 23 – 27 January 2012. Participants will need approximately 1 hour for each day of the workshop at a time which suits your own schedule.

More information and registration can be found here: wikieducator.org/OCL4ED

© 2011 TU Delft