About this blog

This weblog is part of the OpenCourseWare project of Delft University of Technology. We will inform you about updates of OCW-website and other interesting things around OpenCourseWare.

OCW Consortium


Visit other Opencourseware sites from around the world.

Facebook

Sinds vorige week is er een nieuwe cursus gepubliceerd op de website van TU Delft OpenCourseWare: Optimaliseren in Netwerken

De cursus Optimaliseren in Netwerken: http://ocw.tudelft.nl/courses/technische-wiskunde/optimaliseren-in-netwerken/course-home/
bestaat uit lesmodules voor de bovenbouw Havo en vwo.

Dat er in Delft is gekozen voor Optimaliseren in netwerken heeft een aantal redenen. Dit onderwerp kan eenvoudig geïntroduceerd worden bij leerlingen in 4 vwo omdat geen wiskundige voorkennis van de bovenbouw nodig is en het kent voldoende mogelijkheden voor verdieping om ook voor 5 en 6 vwo interessant te zijn. 

Optimaliseren in netwerken bevat een aantal onderdelen die onafhankelijk van elkaar behandeld kunnen worden. Het gebied is rijk aan toepassingen en ook zeker doorstroomrelevant – het maakt deel uit van diverse opleidingen (zoals werktuigbouwkunde en technische wiskunde) in Delft – en het biedt de leerling een aardig inkijkje in wat wiskunde in het hoger onderwijs zou kunnen inhouden. Bovendien weet de Delftse kerngroep zich gesteund door de onderzoeksgroep Optimaliseren van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica.

Inhoud van de modules

Als uitgangspunt diende een drietal teksten: het boek uit de Epsilonreeks “Operationele Analyse” van Henk Tijms, het Delftse collegedictaat “Optimaliseren in netwerken” van Kees Roos en het Amerikaanse studieboek “Introduction to Operations Research” van Hillier en Lieberman. Op advies van vakdeskundigen van de TU heeft de kerngroep een aantal optimaliseringsproblemen uitgekozen die elk met een eigen, specifiek op het betreffende probleem toegesneden methode opgelost kunnen worden. Lineair programmeren als aanpak voor een grotere klasse van optimaliseringsproblemen wordt bewaard voor een practicum voor vwo-leerlingen aan de TU, waarop we hieronder terugkomen. Door in de modules de aandacht op de specifieke methoden te richten, kan een een breed scala aan algoritmen de revue passeren. Op deze manier wordt zowel de beoogde onderlinge onafhankelijkheid van de modules als de gewenste variatie in moeilijkheid bereikt.

 

Be Sociable, Share!

    Comments are closed.

    © 2011 TU Delft