About this blog

This weblog is part of the OpenCourseWare project of Delft University of Technology. We will inform you about updates of OCW-website and other interesting things around OpenCourseWare.

OCW Consortium


Visit other Opencourseware sites from around the world.

Facebook

Posted in February 2012

Nieuwe cursus: Materiaalkunde 1

TU Delft OpenCourseWare heeft een nieuwe cursus gepubliceerd: Materiaalkunde 1. Materiaalkunde 1 is onderdeel van het Bachelorprogramma van de opleiding Werktuigbouwkunde.

 

De student die dit vak met goed gevolg heeft doorlopen zal in staat zijn om:

  1. Op basis van eigenschappen en gedrag onder externe invloeden een klassificatie te maken van materialen en op basis daarvan een eerste indruk te krijgen van hun geschiktheid in bepaalde toepassingen.
  2. Inzicht te verkrijgen in de rol van materialen, materiaalgebruik en materiaalontwikkeling in de ontwikkeling, kwaliteit, mogelijkheden en bedreigingen van de samenleving afhankelijk van tijd, plaats en cultuur. Dit inzicht is gebaseerd op objectieve data.
  3. Vast te stellen welke materiaaleigenschappen van kritisch belang zijn in mechanische en andere werktuigbouwkundige ontwerpen, en met behulp van eenduidige criteria materiaalkeuzes in de ontwerpcriteria van constructies te optimaliseren. De belangrijkste eigenschappen die aan de orde komen zijn dichtheid, stijfheid, sterkte, plasticiteit, breuk, vermoeiing, wrijving, slijtage.
  4. Mechanische eigenschappen van materialen te herleiden tot chemische bindingen, onderlinge krachten, ordeningspatronen, defecten, en relatieve bewegingsmogelijkheden van atomen. De verschillende lengteschalen die materiaaleigenschappen bepalen staan hierbij centraal. Hiermee zal tevens inzicht verkregen worden in de mogelijkheden en beperkingen van materialen onder extreme omstandigheden en in de strategieën die gevolgd kunnen worden om materialen te verbeteren.
  5. Optimale keuzes te maken binnen het beschikbare spectrum van procestechnieken (productie, bewerking, vorming, verbinding, afwerking) om componenten en eindproducten te vervaardigen.
  6. Software te gebruiken waarmee, gegeven een aantal vereisten van materiaaleigenschappen, het beste materiaal voor een ontwerp kan worden geselecteerd. Deze materiaaleigenschappen gaan verder dan mechanische eigenschappen alleen. Thermische, elektrische, ecologische, economische en recycling-eigenschappen zullen in voorkomende gevallen ook meegewogen worden.

Als je de cursus bekijkt, kun je de verschillende colleges online bekijken en een indruk krijgen van de tentamens.

Open Education Week event in Delft

Banner OEW EventThe OpenCourseWare Consortium is organising the first annual Open Education Week
from March 5 – 10, 2012. Open Education Week is a global event, raising
awareness about the benefits of free and open sharing in education,
especially Open Educational Resources (OER).  OER are high-quality, free
and open educational materials that offer opportunities for people
anywhere in the world to share, use and reuse.

“The vision of the open education movement is to create a world in
which the desire to learn is fully met by the opportunity to do so,
where everyone, everywhere, is able to access affordable, educationally
and culturally appropriate opportunities to gain whatever knowledge or
training they desire. “The movement encompasses producing, sharing,
using and modifying content, as well as innovative models of educational
delivery,” said Anka Mulder, President of the OpenCourseWare
Consortium.  “Open Education Week will showcase projects, resources,
people and ideas so that people around the world can see the breadth of
what has been accomplished already, and participate in discussions about
the future of the movement.”

Delft University of Technology, SURF and Open Universiteit in the
Netherlands strongly support Open Education Week and organize an event
for policy makers within Higher Education in Europe.

We would like to invite you to attend this event on March 7th in the Aula of Delft University of Technology in the Netherlands.

Speakers are Anka Mulder (President of the OpenCourseWare Consortium), Halbe Zijlstra (Dutch State Secretary for Education), Lieve Van der Brande (European Commission, DG Education and Culture), Greetje van den Bergh (Chair Netherlands National Commission for UNESCO), Arnold Jonk (Director Knowledge of Dutch Ministry of Education, Culture & Science), Fred Mulder (UNESCO Chair in OER at Open Universiteit and Chair Steering Committee Wikiwijs) and Neelie Kroes (European Commissioner)

More information and registration for this event: http://opencourseware.eu/OpenEducationEvent2012.

Banner Open Education Week

New Course published: Electricity and Gas: Market Design and Policy Issues

 We’ve published a new course about Electricity and Gas: Market Designs and Policy Issues. This course is part of the Systems Engineering, Policy Analysis and Management Master. Ckeck it out

"European gas and electricity markets have largely been liberalized. Due to the specific physical characteristics and public interest aspects of electricity and gas, and to the fact that the networks continue to be natural monopolies, these markets require careful design. In this class, it is analyzed what the market design variables are and how the ongoing process of market design depends on policy goals, starting conditions and physical, technical and institutional constraints. In addition, a number of current policy issues will be discussed, such as security of supply, the CO2 emissions market, the integration of European energy markets and privatization. Participation in a simulation game, in which long-term market dynamics are simulated, is mandatory."

Nieuw cursus Technische Wiskunde gepubliceerd: Wiskundige Structuren (bachelor)

In dit college worden structuren uit de wiskunde behandeld: http://ocw.tudelft.nl/courses/technische-wiskunde/wiskundige-structuren/course-home/

 

In dit college worden structuren uit de wiskunde behandeld, zoals natuurlijke getallen en inductie, reële getallen en volledigheid, functies en continuïteit, convergentie van getallenrijen, functierijen en getallenreeksen. Het doel hiervan is niet zozeer het leren van rekenvaardigheden in de analyse, maar meer het begrijpen van de theorie daarachter, in het bijzonder het leren omgaan met definities, stellingen en bewijzen. Hiermee wordt een stevig fundament gelegd voor verdere studie in de wiskunde.
De cursus wordt gegeven aan de hand van een dictaat, dat je onder literatuur kunt vinden. De modules die je aan de linkerkant van de pagina vindt, komen overeen met hoofdstukken uit het dictaat. In de hoorcolleges zal af en toe naar bladzijde- en opgavenummers uit het dictaat gerefereerd worden. Deze kloppen in sommige gevallen helaas niet meer, aangezien er bij de colleges een oudere versie van het dictaat gebruikt werd. Ook wordt er in de colleges gewezen op typefouten in het dictaat. Deze zijn er inmiddels uitgehaald en deze opmerkingen zijn dus niet meer relevant.

© 2011 TU Delft