About this blog

This weblog is part of the OpenCourseWare project of Delft University of Technology. We will inform you about updates of OCW-website and other interesting things around OpenCourseWare.

OCW Consortium


Visit other Opencourseware sites from around the world.

Facebook

Nieuw cursus Technische Wiskunde gepubliceerd: Wiskundige Structuren (bachelor)

In dit college worden structuren uit de wiskunde behandeld: http://ocw.tudelft.nl/courses/technische-wiskunde/wiskundige-structuren/course-home/

 

In dit college worden structuren uit de wiskunde behandeld, zoals natuurlijke getallen en inductie, reële getallen en volledigheid, functies en continuïteit, convergentie van getallenrijen, functierijen en getallenreeksen. Het doel hiervan is niet zozeer het leren van rekenvaardigheden in de analyse, maar meer het begrijpen van de theorie daarachter, in het bijzonder het leren omgaan met definities, stellingen en bewijzen. Hiermee wordt een stevig fundament gelegd voor verdere studie in de wiskunde.
De cursus wordt gegeven aan de hand van een dictaat, dat je onder literatuur kunt vinden. De modules die je aan de linkerkant van de pagina vindt, komen overeen met hoofdstukken uit het dictaat. In de hoorcolleges zal af en toe naar bladzijde- en opgavenummers uit het dictaat gerefereerd worden. Deze kloppen in sommige gevallen helaas niet meer, aangezien er bij de colleges een oudere versie van het dictaat gebruikt werd. Ook wordt er in de colleges gewezen op typefouten in het dictaat. Deze zijn er inmiddels uitgehaald en deze opmerkingen zijn dus niet meer relevant.

Be Sociable, Share!

    Comments are closed.

    © 2011 TU Delft