About this blog

This weblog is part of the OpenCourseWare project of Delft University of Technology. We will inform you about updates of OCW-website and other interesting things around OpenCourseWare.

OCW Consortium


Visit other Opencourseware sites from around the world.

Facebook

Nieuwe cursus gepublieerd: Project Maritieme Industrie

De cursus Project Maritieme industrie is een cursus speciaal voor beginnende studenten Maritieme Techniek.

Tijdens deze cursus wordt de student bekend gemaakt met de TU Delft, met name met het onderwijsprogramma Maritieme Techniek. Er wordt gevraagd een vervoersconcept te onwikkelen, op basis van een vervoersvraag en een aantal randvoorwaarden. Hierbij behorend dient de student een scheepsconcept te ontwikkelen.

 

In deze cursus leert de student:

1.bekend te raken met de TU Delft; met name met het onderwijsprogramma MT, de indeling van het gebouw en informatiebronnen van de Centrale Bibliotheek, de databases MARNA en SHIPDES (alleen binnen de campus te raadplegen) en het internet;

2.eenvoudige berekeningen te kunnen uitvoeren in EXCEL;

3.in staat te zijn de eigen studie te organiseren

4.op basis van een vervoersvraag en een aantal randvoorwaarden een vervoersconcept te kunnen ontwikkelen en de keus voor de verschillende elementen van het vervoersconcept te kunnen beargumenteren

5.op basis van voorbeeldschepen een scheepsconcept behorende bij het vervoersconcept te ontwikkelen en de keus voor de verschillende elementen van het scheepsconcept te kunnen beargumenteren;

6.het ontworpen schip middels een handschets te kunnen visualiseren;

7.een exploitatieberekening te maken van het scheeps- en vervoersconcept en te kunnen onderbouwen hoe en waarom verschillende variaties in deze concepten de exploitatie beïnvloeden. 

Be Sociable, Share!

    Comments are closed.

    © 2011 TU Delft