About this blog

This weblog is part of the OpenCourseWare project of Delft University of Technology. We will inform you about updates of OCW-website and other interesting things around OpenCourseWare.

OCW Consortium


Visit other Opencourseware sites from around the world.

Facebook

Nieuwe cursus gepubliceerd: Bouwen in/op/aan het water

Link: http://ocw.tudelft.nl/courses/stedenbouw-in-de-delta/bouwen-inopaan-het-water/course-home/

wij hebben een nieuwe cursus toegevoegd aan de minor: Stedenbouw in de Delta.

Het doel van deze cursus is inzicht te krijgen in het civieltechnische aspecten van bouwen in het Nederlandse deltalandschap. In de lezingen wordt aandacht besteed aan het onderscheid tussen de verschillende typen van kaden, dijken en waterkerende constructies. Tevens staan de vragen centraal als: Kunnen gebouwen en woningen ook waterkerend zijn? En: hoe kan men verantwoord bouwen op een dijk? Grondwater, terreinhoogte en bouwrijp maken, nieuwe wijzen van funderen, al dan niet kruipruimten, kelders en souterrains komen aan de orde. In de lezingen worden zowel principes als voorbeelden van constructies en waterfronten uiteengezet. Actuele plannen worden daarbij getoond.

Be Sociable, Share!

    Comments are closed.

    © 2011 TU Delft