About this blog

This weblog is part of the OpenCourseWare project of Delft University of Technology. We will inform you about updates of OCW-website and other interesting things around OpenCourseWare.

OCW Consortium


Visit other Opencourseware sites from around the world.

Facebook

Nieuwe cursus gepubliceerd: Caleidoscoop

link: http://ocw.tudelft.nl/courses/technische-wiskunde/caleidoscoop/course-home/

Caleidoscoop is een eerstejaars vak uit het bachelorprogramma: Technisch wiskunde

Tijdens de cursus Caleidoscoop worden verschillende aspecten belicht waarmee de eerstejaarsstudenten worden voorzien van basisvaardigheden en basiskennis die noodzakelijk zijn voor het succesvol volgen van een studie in de wiskunde.

Er is gekozen voor een aantal basisonderwerpen uit de wiskunde.

Het vak is zo opgezet dat de student door een beperkt aantal colleges en veel begeleide en onbegeleide zelfstudie leert om zich, samenwerkend met medestudenten, een wiskundig onderwerp eigen te maken en een wiskundige verhandeling correct en helder op te schrijven.

Daarnaast wordt aan het eind nog een instructie Informatievaardigheden gedaan.
Het  tweede deel van de cursus  bestaat uit nog drie delen
1. Een drietal colleges over Wiskunde en Samenleving.
2. Een drietal colleges en praktische oefeningen met de softwarepakketten LaTeX, Matlab en Maple.
3. Het schrijven van een werkstuk over een onderwerp op de grens van Wiskunde en Samenleving. 

Be Sociable, Share!

    Comments are closed.

    © 2011 TU Delft