About this blog

This weblog is part of the OpenCourseWare project of Delft University of Technology. We will inform you about updates of OCW-website and other interesting things around OpenCourseWare.

OCW Consortium


Visit other Opencourseware sites from around the world.

Facebook

Nieuwe cursus: “Transport en Planning” gepubliceerd!

link: http://ocw.tudelft.nl/courses/bachelor-civiele-techniek/transport-en-planning/course-home/

De cursus Transport en Planning behoort tot het bachelorprogramma Civiele Techniek.

In deze cursus wordt door middel van colleges, casestudies en tentamenvragen, ontwerpvraagstukken en rekenvoorbeelden behandeld op het gebied van transport en planning. De volgende thema’s worden in deze cursus besproken:

-Elementen en samenhang van het ruimtelijk systeem  en transportsysteem
-Verplaatsingspatronen en keuzen in het transportsysteem
-Allocatie van voorzieningen, wijken, bedrijven
-Transportnetwerken en netwerkontwerp
-Methodieken voor het plannen en evalueren van nieuwe infrastructuur
-Geometrisch ontwerp van wegen: dwarsprofiel, horizontaal en verticaal alignement, verknoping
-Het gebruik van weginfrastructuur: rijgedrag, basisdiagram, schokgolven
-Verkeersmanagement in stedelijke netwerken en op snelwegen.

Leerdoelen voor deze cursus zijn:

Kennis van het ruimtelijk- en transportsysteem en de samenhang daarbinnen
Kennis van methoden voor gebiedsanalyse en de toepassing daarvan in ruimtelijke ontwerpvraagstukken
Kennis van belangrijkste karakteristieken van verplaatsingspatronen en bijbehorende keuzegedrag
Kennis van verkeers- en vervoernetwerken en het netwerkontwerpvraagstuk
Kennis van karakteristieken van infrastructuurelementen, voertuigen en bestuurders
Ontwerpregels en -methodiek voor het ontwerpen van dwarsprofiel, horizontaal en verticaal alignement, en verknoping van wegen
Kennis van de principes van beheersing/ management van infrastructuurgebruik

Be Sociable, Share!

    Comments are closed.

    ¬© 2011 TU Delft