About this blog

This weblog is part of the OpenCourseWare project of Delft University of Technology. We will inform you about updates of OCW-website and other interesting things around OpenCourseWare.

OCW Consortium


Visit other Opencourseware sites from around the world.

Facebook

Posted in September 2012

New course published: Information Literacy 1

TU Delft OpenCourseWare published a new course Information Literacy 1, the second part will follow soon.
url: http://ocw.tudelft.nl/courses/information-skills/information-literacy-1/course-home/

Why this instruction?

For your study you have been given a number of assignments. What are you going to do first? How are you going to tackle it? What do you need to know? And where can you get the information? Everybody uses Google these days, but as a TU Delft student you must be able to do more!

We challenge you to go beyond using the popular search engines. This instruction will help you discover what there is to learn about information skills.
What does it contain?

The instruction consist of this introduction followed by four levels, that you complete in succession. Each level contains study material and several exercises. You can have three attempts at every exercise so, if you don’t succeed the first time, make sure you read the feedback before trying again!

After completing all four levels you will be able to:

1. Determine your information needs
2. Search for information effectively and efficiently
3. Judge information critically
4. Process and save information

Once you have finished the four levels, in the last part of the instruction, “What’s next?”, you read how to apply what you have learned, not only to this project but also to the rest of your studies. In this last part, you will find useful links and a search procedure form.

workshop and Training on Open Content licensing in Europe

 

 

On the 19th and 20th of September there will be an event on Open Content licensing in Europe at the University of Barcelona in Spain organized by Project group OpenCourseWare Europe

The main goal of this two-day event is to clarify legal issues with regard to regulations that govern the ownership and use, reuse or modification of educational resources, which are produced at Higher Education Institutions in Europe.  A direct focus is placed upon copyright. Participants will learn about the meaning of the open content licensing framework for OpenCourseWare & Open Educational Resources. They will gain practical skills on how to use such frameworks, through the utilization of Creative Commons licenses, to license and disseminate their own content or to use, reuse or modify educational content produced elsewhere.

The event will be live broadcasted on Thursday 20th of September
url:http://opencourseware.eu/Workshop-Open-Content-licensing-in-Europe/live 

If you have questions, please ask them via twitter with the hashtag #ocweu  

The program of that day:
9:00   Registration
9:30   OCW Europe Project
  by Willem van Valkenburg (Delft University of Technology and Project Leader of OpenCourseWare Europe) 
10:00  Strategies and reasons to implement an Open Policy 
  by Cable Green (Director of Global Learning, Creative Commons) 
11:00  Break 
11:30  Limitations and Exceptions in Copyright for Education in the European Framework
  by Prof. Raquel Xalabarder (Professor in Copyright Law, Open University of Catalunya UOC)
12:30  Implementation of CC Licenses in OCW: what brings 4.0 version?
  by Cable Green (Director of Global Learning, Creative Commons) 
13:30  Lunch 
15:00  Presentation of the reports:
  1. Current licensing practices in Europe.
  2. Overview of European copyright legislation and free licenses
  by Ignasi Labastida (Director of the Office for Knowledge Dissemination, CRAI, University of Barcelona) 
16:00  The current situation of OpenCourseWare in Spain
  by Edmundo Tovar (Executive Director of the Open Course Ware Office of the Universidad Politécnica de Madrid) 
17:00  Challenges for the future
  moderated by Willem van Valkenburg 
18:00  Closing

De universiteit over 50 jaar!

Gisteren werd het nieuwe collegejaar geopend door collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg. 

Hij vraagt zich af hoe de universiteiten er voor zullen staan over 50 jaar. Zouden zij nog lijken op de univesiteiten van de laatste 500 jaar. Wat is de rol van kennis? Hij noemt hierbij drie drivers of change:

 • kennis en technologie, kennis ontwikkelt zich sneller,
 • de ontwikkeling van transport en informatietechnologie heeft de wereld kleiner gemaakt en als laatste punt,
 • de demografische ontwikkeling in de wereld. Het jonge productieve deel zal uit Azie, Afrika en Latijns Amerika komen.  

Door de komst van e-learning zal de monopolie positie van de universiteiten veranderen. In de toekomst kan een virtuele hoogleraar 24 uur per dag, 7 dagen in de week wereldwijd tienduizenden studenten helpen. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor de accreditatie van het onderwijs? Hoe wordt vakbekwaamheid bepaald? Misschien gaan internationale bedrijven wel colleges organiseren.

TU Delft moet mee willen veranderen en dit betekent:

 • e-learning moet serieus worden opgezet. OpenCourseWare behaalt nu al international prijzen.
 • Toegang voor internationale studenten, vooral masterstudenten moet goed ontwikkeld worden.
 • Kwaliteit van onderzoek blijft belangrijk.
 • Opbouw van internationale netwerken in het kader van de Europese programma’s is noodzakelijk. Ook het oprichten van onderzoeks satellieten elders in de wereld.

Succesvolle mondialisering heeft een sterke nationale en regional inbedding nodig. Een goede samenwerking met de gemeentes rondom ons en daarnaast samenwerking met de universiteiten van Leiden en Rotterdam is noodzakelijk en natuurlijk blijft er een goede samenwerking tussen de 3 TU’s bestaan.

Verder wenst hij dat de nieuwe regering het volgende gaat aanpakken:

 • Continuering topsectorenbeleid;
 • de Nederlandse universiteiten moeten over matching geld kunnen beschikken voor het verkrijgen van onderzoeksfinanciering;
 • de universiteiten moeten duidelijke vastgelegde meerjarenkaders krijgen en
 • studenten moeten weten waar zij aan toe zijn betreft het collegegeld en studielasten.

Dirk Jan van den Berg eindigt door de studenten op het hart te drukken om vanaf de eerste dag te gaan studeren.

Neelie Kroes, Vice-President van de Europese commissie die verantwoordelijk is voor de digitale agenda,  neemt vervolgens het stokje over. Zij vraagt zich af of de komende 50 jaar te vergelijken zijn met de afgelopen 50 jaar, een periode van vrede en voorspoed in de Europese Unie.

De toekomst zal afhangen van de beslissingen van nu. Neelie Kroes wil in gaan op de innovatie en het verbinden met de positie van Nederland in Europa, Europa in de wereld, duurzaamheid en de humanisering van de wereld. Nederland kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe, duurzame producten en processen, die de welvaart kwantitatief en kwalitatief op een hoger plan brengt. Afbraak van het oude en scheppende vernieuwing. Elders in de wereld is men al versneld aan het ontwikkelen en zij geeft aan dat de landen binnen Europa zich alleen staande kunnen houden als er wordt samengewerkt. Een duurzame economische ontwikkeling brengt investeringen met zich mee en vergt innovaties. Het gaat om de verbetering werelwijd, zowel op het gebied van milieu, zorg voor schoon drinkwater, de verduurzaming van de energievoorziening en het verminderen van klimaatdreiging. Duurzaamheid heeft de toekomst. Met humanisering bedoelt Neelie Kroes dat de consument weer in beeld moet komen.

Daarbij zullen we onze sterke kanten moeten uitbaten. Wij hebben een kroonjuweel in handen met de Europese interne markt.

 • Wij behoren tot de grootste interne markt van de wereld, driekwart van alle export komt door het feit dat Nederland tot de Europese Unie behoort. Deze verbondenheid kwam tot stand door visie, durf en samenwerking.
 • Wij zullen kansen moeten benutten om de toekomst zeker te stellen. Technologie en in het bijzonder ICT is een kans. ICT is een omvangrijke sector. Er worden banen gecreërd en ICT levert een grote bijdrage aan het BBP. Daarnaast biedt ICT nuttige diensten zoals electronische loketten, electronisch leren etc. Technologie maakt het mogelijk om te innoveren.
 • Europa is rijk aan talent. In Delft is dit talent te zien. De studenten van nu zullen het binnenkort voor het zeggen hebben, zij zullen de beslissingen gaan nemen en oplossingen gaan zoeken voor de problemen. 

Neelie Kroes geeft de studenten een tip: Wees niet bang om risico’s te nemen en om een ongewoon carrière pad te kiezen.

Professor Frans van der Helm receives annual tutor-award

Professor Frans van der Helm has been awarded with the annual UFD-tutor award for his research into the control of the human muscle skeleton system, Frans van der helm is professor in biomechatronics and biorobotics, and is one of our TU Delft OpenCourseWare Ambassadors.

TU Delft OpenCourseWare congratulates Professor Van der Helm with this award!

Thanks to Professor Van der Helm’s research brain damage caused by cerebral hemorrhage can be better localised and treated with electro therapy in the future.

© 2011 TU Delft