About this blog

This weblog is part of the OpenCourseWare project of Delft University of Technology. We will inform you about updates of OCW-website and other interesting things around OpenCourseWare.

OCW Consortium


Visit other Opencourseware sites from around the world.

Facebook

De universiteit over 50 jaar!

Gisteren werd het nieuwe collegejaar geopend door collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg. 

Hij vraagt zich af hoe de universiteiten er voor zullen staan over 50 jaar. Zouden zij nog lijken op de univesiteiten van de laatste 500 jaar. Wat is de rol van kennis? Hij noemt hierbij drie drivers of change:

 • kennis en technologie, kennis ontwikkelt zich sneller,
 • de ontwikkeling van transport en informatietechnologie heeft de wereld kleiner gemaakt en als laatste punt,
 • de demografische ontwikkeling in de wereld. Het jonge productieve deel zal uit Azie, Afrika en Latijns Amerika komen.  

Door de komst van e-learning zal de monopolie positie van de universiteiten veranderen. In de toekomst kan een virtuele hoogleraar 24 uur per dag, 7 dagen in de week wereldwijd tienduizenden studenten helpen. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor de accreditatie van het onderwijs? Hoe wordt vakbekwaamheid bepaald? Misschien gaan internationale bedrijven wel colleges organiseren.

TU Delft moet mee willen veranderen en dit betekent:

 • e-learning moet serieus worden opgezet. OpenCourseWare behaalt nu al international prijzen.
 • Toegang voor internationale studenten, vooral masterstudenten moet goed ontwikkeld worden.
 • Kwaliteit van onderzoek blijft belangrijk.
 • Opbouw van internationale netwerken in het kader van de Europese programma’s is noodzakelijk. Ook het oprichten van onderzoeks satellieten elders in de wereld.

Succesvolle mondialisering heeft een sterke nationale en regional inbedding nodig. Een goede samenwerking met de gemeentes rondom ons en daarnaast samenwerking met de universiteiten van Leiden en Rotterdam is noodzakelijk en natuurlijk blijft er een goede samenwerking tussen de 3 TU’s bestaan.

Verder wenst hij dat de nieuwe regering het volgende gaat aanpakken:

 • Continuering topsectorenbeleid;
 • de Nederlandse universiteiten moeten over matching geld kunnen beschikken voor het verkrijgen van onderzoeksfinanciering;
 • de universiteiten moeten duidelijke vastgelegde meerjarenkaders krijgen en
 • studenten moeten weten waar zij aan toe zijn betreft het collegegeld en studielasten.

Dirk Jan van den Berg eindigt door de studenten op het hart te drukken om vanaf de eerste dag te gaan studeren.

Neelie Kroes, Vice-President van de Europese commissie die verantwoordelijk is voor de digitale agenda,  neemt vervolgens het stokje over. Zij vraagt zich af of de komende 50 jaar te vergelijken zijn met de afgelopen 50 jaar, een periode van vrede en voorspoed in de Europese Unie.

De toekomst zal afhangen van de beslissingen van nu. Neelie Kroes wil in gaan op de innovatie en het verbinden met de positie van Nederland in Europa, Europa in de wereld, duurzaamheid en de humanisering van de wereld. Nederland kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe, duurzame producten en processen, die de welvaart kwantitatief en kwalitatief op een hoger plan brengt. Afbraak van het oude en scheppende vernieuwing. Elders in de wereld is men al versneld aan het ontwikkelen en zij geeft aan dat de landen binnen Europa zich alleen staande kunnen houden als er wordt samengewerkt. Een duurzame economische ontwikkeling brengt investeringen met zich mee en vergt innovaties. Het gaat om de verbetering werelwijd, zowel op het gebied van milieu, zorg voor schoon drinkwater, de verduurzaming van de energievoorziening en het verminderen van klimaatdreiging. Duurzaamheid heeft de toekomst. Met humanisering bedoelt Neelie Kroes dat de consument weer in beeld moet komen.

Daarbij zullen we onze sterke kanten moeten uitbaten. Wij hebben een kroonjuweel in handen met de Europese interne markt.

 • Wij behoren tot de grootste interne markt van de wereld, driekwart van alle export komt door het feit dat Nederland tot de Europese Unie behoort. Deze verbondenheid kwam tot stand door visie, durf en samenwerking.
 • Wij zullen kansen moeten benutten om de toekomst zeker te stellen. Technologie en in het bijzonder ICT is een kans. ICT is een omvangrijke sector. Er worden banen gecreërd en ICT levert een grote bijdrage aan het BBP. Daarnaast biedt ICT nuttige diensten zoals electronische loketten, electronisch leren etc. Technologie maakt het mogelijk om te innoveren.
 • Europa is rijk aan talent. In Delft is dit talent te zien. De studenten van nu zullen het binnenkort voor het zeggen hebben, zij zullen de beslissingen gaan nemen en oplossingen gaan zoeken voor de problemen. 

Neelie Kroes geeft de studenten een tip: Wees niet bang om risico’s te nemen en om een ongewoon carrière pad te kiezen.

Be Sociable, Share!

  Comments are closed.

  © 2011 TU Delft