About this blog

This weblog is part of the OpenCourseWare project of Delft University of Technology. We will inform you about updates of OCW-website and other interesting things around OpenCourseWare.

OCW Consortium


Visit other Opencourseware sites from around the world.

Facebook

Nieuwe cursus gepubliceerd: Inleiding Bouwmaterialen en Environmental Engineering

Nieuwe cursus uit de bacheloropleiding Civiele Techniek gepubliceerd: Inleiding Bouwmaterialen en Environmental Engineering


Dit college behandelt duurzame ontwikkeling in de bouw en civieltechnische werken mede in combinatie met het gebruik van bouwmaterialen.

Behandeld worden:
– duurzaamheid via de begrippen “durability” en “sustainability” en environmental engineering,
– belangrijke milieuaspecten incl. energie, water, milieuvriendelijk bouwen,
– de invloed van de toepassing van bouwmaterialen bij het ontwerpen en bouwen van civieltechnische constructies in het kader van environmental engineering,
– productie en eigenschappen van enige belangrijke bouwmaterialen in de civiele techniek
– recycling en technieken van recycling,
methodieken om milieu-invloeden door te berekenen en te evalueren.

Be Sociable, Share!

    Comments are closed.

    © 2011 TU Delft