About this blog

This weblog is part of the OpenCourseWare project of Delft University of Technology. We will inform you about updates of OCW-website and other interesting things around OpenCourseWare.

OCW Consortium


Visit other Opencourseware sites from around the world.

Facebook

Nieuwe cursus gepubliceerd: Programmeren in C

Programmeren in C is een cursus uit het bachelor programma Electrical Engineering

In dit vak leert de student programmeren in een procedurele programmeertaal en wel in C. Aan de orde komen onder meer: fundamentele programmeerconstructies (datatypen, toekennings-, keuze-, en herhalingsopdrachten), procedurele abstractie (methoden en parameters) en data-abstractie (arrays, structures). Verder wordt behandeld: het gebruik van dynamische datastructuren zoals lijsten en binaire bomen, het lezen en schrijven van files en het gebruik van een compiler. Ter illustratie zullen een aantal algoritmen worden behandeld zoals priemgetallen generatie, grootste gemene deler en sorteren.

Leerdoelen

Na het volgen van dit vak moet de student- het basis idee van programmeren, compileren en executeren op een computer begrijpen- de syntax van de taal begrijpen- de primitieve en samengestelde data types begrijpen- beslissingen kunnen nemen met if en case statements- lussen kunnen implementeren m.b.v. for, while en do statements- kunnen werken met arrays and structures- functies begrijpen- om kunnen gaan met recursie- kunnen werken met pointers- dynamische datastructuren zoals gelinkte lijsten en binaire bomen kunnen gebruiken- files kunnen lezen en schrijven- een simpel algoritme kunnen ontwerpen en implementeren.

Be Sociable, Share!

    Comments are closed.

    © 2011 TU Delft