About this blog

This weblog is part of the OpenCourseWare project of Delft University of Technology. We will inform you about updates of OCW-website and other interesting things around OpenCourseWare.

OCW Consortium


Visit other Opencourseware sites from around the world.

Facebook

Nieuwe cursus gepubliceerd: Digitale systemen

Digitale systemen is een eerstejaars vak van Electrical Engineering.

 

 

 

 

 

 

Het vak Digitale Systemen laat de eerstejaarsstudent kennis maken met de verscheidenheid aan specificatietechnieken en synthese bij het ontwerp van digitale systemen. Onderwerpen die worden behandeld zijn o.a.: getalstelsels, Booleaanse algebra, 2-level en multi-level netwerken, minimalisatietechnieken/tools, timing, hazards; sequentiële systemen, Moore/Mealy machines, FSM; specificatie, modellering, simulatie en synthese m.b.v. VHDL; datapad besturingsmodel, synthesemethodieken en tools, realisatie m.b.v. FPGAs.

Be Sociable, Share!

    Comments are closed.

    © 2011 TU Delft