About this blog

This weblog is part of the OpenCourseWare project of Delft University of Technology. We will inform you about updates of OCW-website and other interesting things around OpenCourseWare.

OCW Consortium


Visit other Opencourseware sites from around the world.

Facebook

De Delftse Leerlijn voor Scheikunde vernieuwd!

De Delftse Leerlijn voor Scheikunde is in zijn geheel vernieuwd!
Naast een nieuwe versie van de reeds  bestaande modules zijn er drie nieuwe modules bij gekomen!

De modules: Ecoreizen, Ecobrandstoffen en Groene Chemie zijn vernieuwd. Daarbij zijn er twee versies van Groene Chemie: 6a Groene Chemie en 6b Groene Chemie met evenwichten

De volgende modules zijn nieuw:

Module 3: Slimme polymeren
Module 4: Zelfherstellend beton
Module 5: Weet wat je eet

Het ontwerpen van de Delftse Leerlijn is een samenwerkingsverband tussen de TU Delft en de VNCI (Vereniging voor de Nederlandse Chemische Industrie).

Uitgangspunten
Leerlingen zullen aan de hand van maatschappelijke-, chemische- en technologische vraagstukken concepten leren om een antwoord op deze vraagstukken te geven op grond van chemische argumenten. Er wordt ingestoken op nieuwe materialen, duurzaamheid, innovatieve technologie en de chemische industrie.

Didactiek
Er wordt veel aandacht besteed aan de volgende leeractiviteiten:

Kennen Leren gericht op onthouden
Begrijpen Leren gericht op met eigen woorden samenhang weergeven tussen de
concepten
Integreren Leren gericht op inpassen van nieuw verworven kennis in bestaande kennis
Creatief toepassen Leren gericht op creatief en wendbaar gebruik.

Be Sociable, Share!

    Comments are closed.

    ¬© 2011 TU Delft