About this blog

This weblog is part of the OpenCourseWare project of Delft University of Technology. We will inform you about updates of OCW-website and other interesting things around OpenCourseWare.

OCW Consortium


Visit other Opencourseware sites from around the world.

Facebook

Een nieuwe cursus gepubliceerd: Meten aan water

Gisteren een nieuwe cursus gepubliceerd: Meten aan Water. Deze cursus is een onderdeel van de Minor: De Delta Denker: Water voor later. De cursus is hoofdzakelijk in het Nederlands maar de Lectures Waterbalans en de reader is in het Engels.

Dit vak gaat in op het hoe te doen van typische metingen op het vakgebied van gezondheidstechniek (waterkwaliteit), hydrologie, waterbeheer, waterbouw en vloeistofmechanica (waterkwantiteit).

Onderdelen hierin zijn: het herkennen van de relevante parameters, leren over meetmethodes, meetapparatuur, nauwkeurigheid, opstellen van een meetplan, veiligheid, het zelf doen van metingen (laboratorium e/o in het veld) en bewerken en verwerken van gegevens.

In een workshop wordt er geleerd met beschikbare electronica componenten een eigen meetsensor te bouwen.

Leerdoelen

– In staat zijn aan te geven welke parameters van belang zijn bij een bepaald proces

– In staat zijn aan te geven hoe de parameters gemeten kunnen worden

– Geschikte meetapparatuur kunnen kiezen

– Een meetplan kunnen maken (uitvoering, tijd, duur, kosten, veiligheid)

– Basis principes electronica in de meettechniek begrijpen en kunnen toepassen

Be Sociable, Share!

    Comments are closed.

    © 2011 TU Delft