About this blog

This weblog is part of the OpenCourseWare project of Delft University of Technology. We will inform you about updates of OCW-website and other interesting things around OpenCourseWare.

OCW Consortium


Visit other Opencourseware sites from around the world.

Facebook

Kwaliteit van open digitaal leermateriaal

This message is meant for Dutch lecturers and ICTO colleagues in University and College education:

Rond de kwaliteit van open digitale leermaterialen in hoger onderwijs zijn er veel vragen. Hoe vind je kwalitatief hoogwaardig digitaal leermateriaal?

Om daar meer inzicht over te krijgen, vraagt SURF OER aan docenten, ICTO-medewerkers om mee te doen aan een survey: Onder de invullers wordt een aantal cadeaubonnen verloot. Onderaan dit bericht vind je de URL naar de survey.

Hoe beoordeel je als gebruiker de kwalteit van open digitaal leermateriaal? Hoe kan de kwaliteit van digitale leermaterialen zichbaar worden gemaakt voor gebruikers? Zij er kwaliteitscriteria voor open digitaal leermateriaal vast te stellen? Antwoorden vinden op deze vragen zal het gebruiken van open digitale leermaterialen bevorderen.

Deze survey is bedoeld om inzicht te krijgen in wijzen waarop naar digitaal leermateriaal wordt gezocht, welke kwaliteitsfactoren daarbij een rol spelen en welke problemen daarbij ervaren worden. De resultaten van deze survey zullen worden gebruikt voor activiteiten die moeten leiden tot hoger kwaliteit van open digitale leermaterialen en daardoor meer gebruik ervan.

De survey is hier te vinden: http://survey.surfnet.nl/index.php?sid=15974&lang=nl.

Be Sociable, Share!

    Comments are closed.

    © 2011 TU Delft