About this blog

This weblog is part of the OpenCourseWare project of Delft University of Technology. We will inform you about updates of OCW-website and other interesting things around OpenCourseWare.

OCW Consortium


Visit other Opencourseware sites from around the world.

Facebook

Posted in December 2013

Weer een nieuwe cursus gepubliceerd: Statica

Er is een nieuwe bachelor cursus gepubliceerd van Werktuigbouw: Statica

Statica

Statica is de leer van mechanisch evenwicht.

Een lichaam beweegt niet (of is in een éénparige rechtlijnige beweging) als de som van de krachten die op dat lichaam werken nul is. Als ook de som van de momenten die op dat lichaam werken nul is, dan roteert het lichaam ook niet.
De consequentie van deze twee evenwichtsvoorwaarden (som van krachten =0 en som van momenten =0), is dat voor een lichaam waarop een aantal bekende krachten werken de (onbekende) reactiekrachten bepaald kunnen worden .
Dit is van groot belang omdat de grootte van de reactiekrachten de dimensionering en materiaalkeuze van toe te passen componenten bepalen.
Binnen het vak “Statica” wordt in detail ingegaan op de verschillende mechanische belastingen, vaak voorkomende constructies en hoe te rekenen met de diverse belastingen.

Voor de bachelor opleiding Maritieme Techniek wordt het vak Statica anders ingevuld dan voor Werktuigbouwkunde. De eerste 5 weken (4 ECTS) zijn identiek, terwijl de laatste 4 weken (2 ECTS) voor MT andere stof wordt behandeld dan voor WB, nl. statica voor vloeistoffen toegepast op schepen. Onderwerpen die aan bod komen zijn hydrostatica, gewichts- en zwaartepuntsbepaling, evenwichten van drijvende lichamen en schepen en (intacte) stabiliteit van schepen.
Leerdoelen Het vak Statica wordt gegeven in het eerste kwartaal van het eerste jaar. Als voorkennis wordt verondersteld kennis van wis- en natuurkunde op VWO-niveau.

Na afronding van het vak statica kan de student:

– Van een constructie vaststellen of die constructie in evenwicht is.
– In een gegeven constructie een onbepaalde kracht bepalen.

© 2011 TU Delft