About this blog

This weblog is part of the OpenCourseWare project of Delft University of Technology. We will inform you about updates of OCW-website and other interesting things around OpenCourseWare.

OCW Consortium


Visit other Opencourseware sites from around the world.

Facebook

Posted in January 2014

Inleiding Civiele Techniek nu in OpenCourseWare

Het introductievak Inleiding Civiele Techniek is nu gepubliceerd in
TU Delft OpenCourseWare.

civtechniek

Het voornaamste doel van dit vak is om
Verkrijgen van overzicht van het werkterrein van de civiel ingenieur;
Verkrijgen van overzicht in de verschillende vakgebieden binnen de civiele techniek;
Verkrijgen van inzicht en kennis omtrent de functies, vormgeving en uitvoering van civieltechnische en infrastructurele werken;
Verkrijgen van een basiskennis van de belangrijkste begrippen en technieken in de civiele techniek.

Vakinhoud
• Overzicht van het proces van ontwerp, uitwerking, aanbesteding, uitvoering en beheer van civiel-technische werken;
• Inzicht in verhouding opdrachtgever, ontwerper, uitvoerder en belanghebbenden;
• Taken, werkzaamheden en werkomgeving van de civiel ingenieur;
• Noodzakelijke gegevens, plaatsbepaling, maatvoering en grondonderzoek t.b.v. het ontwerp;
• Bouwrijp maken, bouwen in en op de grond;
• Waterkerende en grondkerende constructies;
• Polders en waterbeheerssystemen;
• Wegen, spoorwegen en vaarwegen;
• Waterbouwkundige constructies (duikers, sluizen, kademuren, etc);
• Vaste en beweegbare bruggen;
• Ondergronds bouwen;
• Funderingstechnieken;
• Constructiemethoden.

© 2011 TU Delft