About this blog

This weblog is part of the OpenCourseWare project of Delft University of Technology. We will inform you about updates of OCW-website and other interesting things around OpenCourseWare.

OCW Consortium


Visit other Opencourseware sites from around the world.

Facebook

Posts tagged delft

delft

Prof. Kouwenhoven explains discovery Majorana particle

 

Tuesday June 12, 16.00 h, Prof. Leo Kouwenhoven will give a lecture on the Majorana particle. The lecture is organised by the student association of the study Applied Physics (VvTP) and will take place in Lecture room B of the TU Delft Aula. De lecture is open for all, and intended for those interested in physics:

Tuesday June 12, 16:00, Aula Congress Centre, Room B.

Prof Kouwenhoven will address the question what the Majorana particle means for science and the relevance to the development of the quantum computer. Prof. Kouwenhoven’s group got widespread media attention in April, following their publication in Science on the discovery of the Majorana fermion.

YouTube Preview Image

Learn more about the discovery of the Majorana Partical.

New Course Published: Bed, Bank and Shoreline Protection

Today a new course on Bed, Bank and SHoreline Protection has been published. This course is part of the Hydraulic Engineering Master. The course is about:

"Design of shoreline protection along rivers, canals and the sea; load on bed and shoreline by currents, wind waves and ship motion; stability of elements under current and wave conditions; stability of shore protection elements; design methods, construction methods. Flow: recapitulation of basics from fluid mechanics (flow, turbulence), stability of individual grains (sand, but also rock) in different type of flow conditions (weirs, jets), scour and erosion. Porous Media: basic equation, pressures and velocities on the stability on the boundary layer; groundwater flow with impermeable and semi-impermeable structures; granular filters and geotextiles. Waves: recapitulation of the basics of waves, focus on wave forces on the land-water boundary, specific aspects of ship induced waves, stability of elements under wave action (loose rock, placed blocks, impermeable layers) Design: overview of the various types of protections, construction and maintenance; design requirements, deterministic and probabilistic design; case studies, examples Materials and environment: overview of materials to be used, teraction with the aquatic environment, role of the land-water boundary as part of the ecosystem; environmentally sound shoreline design."

Nieuwe cursus: Materiaalkunde 1

TU Delft OpenCourseWare heeft een nieuwe cursus gepubliceerd: Materiaalkunde 1. Materiaalkunde 1 is onderdeel van het Bachelorprogramma van de opleiding Werktuigbouwkunde.

 

De student die dit vak met goed gevolg heeft doorlopen zal in staat zijn om:

 1. Op basis van eigenschappen en gedrag onder externe invloeden een klassificatie te maken van materialen en op basis daarvan een eerste indruk te krijgen van hun geschiktheid in bepaalde toepassingen.
 2. Inzicht te verkrijgen in de rol van materialen, materiaalgebruik en materiaalontwikkeling in de ontwikkeling, kwaliteit, mogelijkheden en bedreigingen van de samenleving afhankelijk van tijd, plaats en cultuur. Dit inzicht is gebaseerd op objectieve data.
 3. Vast te stellen welke materiaaleigenschappen van kritisch belang zijn in mechanische en andere werktuigbouwkundige ontwerpen, en met behulp van eenduidige criteria materiaalkeuzes in de ontwerpcriteria van constructies te optimaliseren. De belangrijkste eigenschappen die aan de orde komen zijn dichtheid, stijfheid, sterkte, plasticiteit, breuk, vermoeiing, wrijving, slijtage.
 4. Mechanische eigenschappen van materialen te herleiden tot chemische bindingen, onderlinge krachten, ordeningspatronen, defecten, en relatieve bewegingsmogelijkheden van atomen. De verschillende lengteschalen die materiaaleigenschappen bepalen staan hierbij centraal. Hiermee zal tevens inzicht verkregen worden in de mogelijkheden en beperkingen van materialen onder extreme omstandigheden en in de strategieën die gevolgd kunnen worden om materialen te verbeteren.
 5. Optimale keuzes te maken binnen het beschikbare spectrum van procestechnieken (productie, bewerking, vorming, verbinding, afwerking) om componenten en eindproducten te vervaardigen.
 6. Software te gebruiken waarmee, gegeven een aantal vereisten van materiaaleigenschappen, het beste materiaal voor een ontwerp kan worden geselecteerd. Deze materiaaleigenschappen gaan verder dan mechanische eigenschappen alleen. Thermische, elektrische, ecologische, economische en recycling-eigenschappen zullen in voorkomende gevallen ook meegewogen worden.

Als je de cursus bekijkt, kun je de verschillende colleges online bekijken en een indruk krijgen van de tentamens.

TU Delft 170th anniversary: It’s all about Water


The theme of this jubilee year 2012 is Water. Throughout its history, TU Delft has had a close association with water, ranging from safety and health aspects to charting all kinds of water flows at a local and global level. At HTTP://Ocw.tudelft.nl/water you’ll find courses in which water plays a significant role! Watch out for new Water courses to be published at http://ocw.tudelft.nl

OCWSearch reaches milestone and announces OCWSearch API

OCWSearch reached amilestone with the live

OCW Search index containing 11 OCW collections from 10 different universities, including Delft University of Technology. Indexed institutions are:

 •  School of Public Health at Johns Hopkins (institution:jhsph)
 • MIT (institution:mit)
 • Notre Dame (institution:nd)
 • The Open University UK (institution: openuniversity)
 • Universidad Politécnica de Madrid (institution:politecnicamadrid), Spanish courses
 • Stanford Engineering Everywhere (institution:stanford)
 • Delft University of Technology (institution:tudelft), English and Dutch courses
 • UMass Boston (institution:umass)
 • The University of Tokyo (institution:utokyo), both English and Japanese OCW collections
 • Yale University (institution:yale)

In total, the number of courses in the index is over 2600 now. OCWSearch also announced an API, allowing other programmes to acces the OCWSearch index. TU Delft will consider developing a Typo3 plugin for this API.

© 2011 TU Delft